Lær med vilje i projektet

Mogens Frank Mikkelsen, en erfaren civilingeniør med en imponerende baggrund i projektledelse, har skrevet en tankevækkende artikel med titlen “Læring med vilje i projektet.” Artiklen er en dybdegående undersøgelse af, hvordan læring er en integreret del af projektledelse og ikke blot en perifer aktivitet. Mikkelsen har over 20 års erfaring i projektledelse, primært i IT-branchen, og hans indsigt i emnet er både omfattende og nuanceret.

Artiklen starter med at fastslå, at projektledelse ikke kun er en teknisk disciplin, der fokuserer på planlægning og eksekvering. I stedet argumenterer Mikkelsen for, at det også er en menneskelig disciplin, hvor læring og personlig udvikling spiller en central rolle. Han understreger, at hvert projekt er en unik mulighed for læring, da projekter altid indebærer noget nyt og derfor nødvendiggør en konstant tilpasning og udvikling af færdigheder.

For at give en struktureret tilgang til læring i projekter introducerer Mikkelsen en model, der opdeler læring i fem niveauer: Viden, Færdigheder, Kompetencer, Forståelse af Projektet og Projektmodenhed. Han forklarer, at disse niveauer ikke er isolerede, men snarere interagerer med hinanden i en dynamisk proces.

  1. Viden: Dette niveau omfatter den teoretiske og praktiske viden, der er nødvendig for projektets succes. Det kan være alt fra tekniske specifikationer til forståelse af markedet og kundens behov. Viden er fundamentet, men det er ikke tilstrækkeligt i sig selv.
  2. Færdigheder: På dette niveau fokuseres der på de praktiske, kognitive, kreative og kommunikative færdigheder, der er nødvendige for at udføre projektet effektivt. Færdigheder er de værktøjer, vi bruger til at anvende vores viden i praksis.
  3. Kompetencer: Dette niveau handler om evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Det er her, man ser, om teamet kan omsætte teori til praksis og skabe reel værdi.
  4. Forståelse af Projektet: Dette niveau indebærer en dybdegående forståelse af projektets formål, interessenter og potentielle løsninger. Det er afgørende for at sikre, at alle teammedlemmer arbejder mod det samme mål og forstår de bredere implikationer af deres arbejde.
  5. Projektmodenhed: Dette er organisationens evne til effektivt at afvikle projekter. En høj grad af projektmodenhed kan føre til mere effektiv udførelse af projekter og dermed større succes.

Mikkelsen går også i dybden med projektlederens rolle i denne læreproces. Han mener, at projektlederen skal være en rollemodel for læring og aktivt fremme en kultur, hvor læring er en integreret del af projektets livscyklus. Projektlederen har ansvaret for at skabe et miljø, hvor teamet konstant stræber efter forbedring og innovation.

Artiklen berører også vigtigheden af feedbackmekanismer og kompetenceudvikling. Mikkelsen argumenterer for, at disse elementer er centrale for en kontinuerlig læreproces. Feedbackmekanismer, såsom regelmæssige evalueringer og opfølgning, sikrer, at læring ikke kun er en engangsaktivitet, men en kontinuerlig proces.

Sammenfattende giver “Lær med vilje i projektet” en omfattende forståelse af, hvordan læring kan og bør integreres i projektledelse for at opnå de bedste resultater. Det er en artikel, der udfordrer den traditionelle opfattelse af projektledelse og tilføjer en ny dimension til disciplinen ved at fokusere på menneskelige aspekter som læring og personlig udvikling. Læs hele artiklen her: Lær med vilje i projektet